۵ آذر ۱۳۹۰

بودابه خاطر نواها و صداها و نغمه‌ها و سازها و همانقدر تصویر و سهراب و +


هیچ نظری موجود نیست: