۱۶ آبان ۱۳۹۰

بیابان را سراسر
هیچ نظری موجود نیست: