۱۳ آبان ۱۳۹۰

دولت وحدت ملی

سارکوزی گفته: نمی‌خواهم ببینمش، خاطرم در آتش است! نه. گفته: نتانیاهو را نمی‌خواهم ببینم، دروغگوست. اوباما گفته: تو نمی‌خواهی ببینیش، من مجبورم هر روز با او حرف بزنم .
میکروفن‌ها روشن بوده و خبرنگارا شنیده‌اند. نماینده‌ی یهودیان فرانسه- بعضی خودشان را نماینده بعضی می‌دانند- گفته: یهودیان دیگر به سارکوزی رآی نمی‌دهند. بی‌چاره دمکراسی! اضافه کردند: اگر میکروفن‌های دیگری روشن بود، می‌شنیدند که مرکل پشت سر سارکوزی به اومابا چی می‌گفت.
جای مامانم خالی.

۱ نظر:

ناشناس گفت...

دوست عزیز،
شما بسیار ساده در باره مسئله صحبت میکنید. صحبت از کمک هزار میلیارد یوروئی اتحادیه اروگا به یونان است. و بیش از نیمی از آن را آلمان و فرانسه میدهند و بفیه را 15 کشور دیگر. در اینجا بر سر کم و زیاد کردن مالیات 6 میلیارد یورو حکومت ها سقوط میکنند. اینجا موضوع ارقام نجومی است که دوبرابر بودجه سالیانه دولت آلمان است. سیلی عضیم در جریان است و پاپادوپولس میگفت میخواهیم 6 ماه دیگر همه پرسی کنیم. اگر مردم یونان گفتند نه چه؟ اروپارا آب ببرد چون مردم یونان میخواهند مزایائی را حفظ کنند که چه با نه و چه با آری دیگر نمی توانند حفظ کنند؟