۲۷ مهر ۱۳۹۰

ای پرنده


آدمی‌زاد طومار طولانی انتظار است
ای پرنده! ولی تو
خال یک نقطه در صفحه ارتجال حیاتی

سپهری

هیچ نظری موجود نیست: