۲۲ مهر ۱۳۹۰

دست‌هایم خالی‌ستدست‌هایم خالی‌ست
به خاطر
آنچه در دست داشته‌ام

آنتونیو پورکیا
ترجمه نیشابور

هیچ نظری موجود نیست: