۲۲ مهر ۱۳۹۰

پله پلهآنکه
پله پله صعود می‌کند
خود را همیشه
در ارتفاع یک پله می‌یابد

آنتونیو پورکیا
ترجمه نیشابور

هیچ نظری موجود نیست: