۱۹ مهر ۱۳۹۰

در نبودنآری
خود را مجبور به بودن می‌کنم
چرا که باور دارم
در نبودن
تکبر هست

آنتونیو پورکیا
ترجمه نیشابور

هیچ نظری موجود نیست: