۱۵ مهر ۱۳۹۰

قابل چاپ نبودن قرآنامروز عکس آقای احمد خاتمی را به ژان- ر نشان دادم.
گفت: آدم از این ریسمان به خدا نمیرسد.

سید مهدی شجاعی:
این افراد مقصر نیستند؛ چون كه جایگاهی ندارند. در حوزه ممیزی در سیستم جدید از من خواسته‌اند تمام واژه‌های شراب را از كتاب‌هایمان حذف كنیم و به جای آن نوشیدنی قرار دهیم! حال تصور كنید اگر بخواهیم حافظ را با این وصف منتشر كنیم، چه اتفاقی می‌افتد. من حتی فكر می‌كنم قرآن هم با این وزن در شرایط موجود قابل چاپ نباشد. از طرف دیگر به من می‌گویند از زبان رئیس جمهور آمریكا هم حتی نباید در ایران كلمه اسرائیل بیرون بیاید و در كتاب چاپ شود. به من می‌گویند كه چرا در كتاب شما فرعون، دیالوگ‌های ضدتوحیدی دارد. این مثال‌ها به نظر من اتفاق نیست. یك مدیریت و سیاست‌گذاری ویژه پشت آن است كه باعث می‌شود آثار افرادی مثل امیرخانی، كمال تبریزی، رسول صدرعاملی و محمدرضا بایرامی و احمد دهقان در ارشاد خاك بخورد و البته كسی نیست پاسخ بدهد كه به راستی ممیزهای ارشاد چقدر بیشتر از این افراد درد دین و انقلاب دارند؟

وی با اشاره به دیدار خود با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز گفت: با شخص وزیر در این رابطه صحبت كردم، اما متوجه شدم گویا ایشان خیلی اهل این حرف‌ها و در جریان موضوع نیستند. یعنی اگر ایشان را جای وزیر نفت و با كشاروزی هم می‌گذاشتیم، فرقی نمی‌كرد، اما آنچه رخ داده و موجب این انتصابات می‌شود، سیاستگذاری اشتباه است.
تمام مطلب

هیچ نظری موجود نیست: