۲۴ مهر ۱۳۹۰

بگذارید به زندگی‌مان برسیمرئیس دولت دهم:
«سلطه گران در حالی ایران را به تروریسم متهم می‌كنند كه تروریسم با ملت تمدن ساز و فرهنگ آفرین ایران اسلامی هیچ نسبتی ندارد و اینگونه اقدامات وحشیانه و ضد انسانی متعلق به انسان های بی فرهنگی است كه می خواهند حاكمیت خود را بر دنیا ادامه دهند.»

خوب، هر روز بر می‌گردند یک چیزهایی می‌گویند، نمی‌گذارند آدم سرش را بیاندازد پایین و به کار و زندگیش برسد. مجبور می‌شود سرش را بلند کند و از کار و زندگیش دست بکشد. آقاجان، حسن صباح را که یادتان می آید؟ هم به اسلام ربط داشت هم به ایران. به روایتی در قم به دنیا آمد بعد به شهر ری اسباب کشی کرد. از بنیان‌گذاران تروریسم.
این هم لینک پیر کوهستان در صفحه ویکی‌پدیا به بیست و دو زبان زنده این دنیا.

حرف من به این جنجال اخیر ربطی ندارد. به حساب موضعگیری نگذارید. من علم غیب ندارم. تروریسم هم جزو و بخشی از هر حکومتیست.

هیچ نظری موجود نیست: