۱۹ مهر ۱۳۹۰

اگر می‌دانستندآری
اشتباه می‌کنند
چون نمی‌دانند
اگر می‌دانستند
نه
اشتباه هم نمی‌کردند

آنتونیو پورکیا
ترجمه نیشابور

هیچ نظری موجود نیست: