۹ مهر ۱۳۹۰

زورق تشنگی

متوجه شدم که عکس تکراری است، عوضش کردم!


در این سرابچه
آیا
زورق تشنگی است
آنچه مرا به سوی شما می‌خواند
یا خود
زمزمه شماست
و من
نه به خود می‌روم
که زمزمه شما
به جانب خویشم می‌خواند؟

شاملو

هیچ نظری موجود نیست: