۲۴ شهریور ۱۳۹۰

.چرا گرفته دلم
ظرف‌ها را که شستم!

۱ نظر:

گندم گفت...

سادگی بی نظیری دارد