۶ مهر ۱۳۹۰

کوچه بن‌بست ِ آقای علامهمصباح یزدی اظهار داشته که در سخنرانی‌ها و مقالات بیشتر به «آب و خاک اهمیت داده می‌شود که نشان دهنده مظلومیت فرهنگ جهاد و شهادت در جامعه اسلامی» است. وی افزوده است: «یکی دانستن جهاد و شهادت در راه اسلام با دفاع از آب و خاک به اندازه‌ای سنگین است که واقعاً جا دارد انسان دق کند و بمیرد.»


باید از کوچه‌های بن‌بست بیرون بیایند و گذرنامه‌شان را در دست بگیرند و از مرزها عبور کنند. ایشان که می‌دانند همان‌ انسان‌ها که قرار است دق کنند و بمیرند، در خاک ایران دفن خواهند شد و نه در خاک اسلام.

هیچ نظری موجود نیست: