۴ شهریور ۱۳۹۰

ظهر تابستان است
سایه‌ها می‌دانند
که چه تابستانی است

سپهری
در گلستانه

هیچ نظری موجود نیست: