۳۰ مرداد ۱۳۹۰

فن شریفعشق می‌ورزم و امید که این فن شریف
چون هنرهای دگر موجب حرمان نشود

حافظ

از جمله مهارت‌های خطرناک
مهارت در فن دوست یابی

کیارستمی

هیچ نظری موجود نیست: