۲۹ مرداد ۱۳۹۰

فصل ول‌گردی در کوچه زن

بوی تنهایی در کوچه فصل

دست تابستان یک بادبزن پیدا بود

سپهری

هیچ نظری موجود نیست: