۲۲ مرداد ۱۳۹۰

دریای گران
در معرکه‌ی نهیب دریای گران
هر لحطه حکایتی‌ست کاغاز شده است
آویخته با شب سیه پیشه، به بغض
گویی زگلویی گرهی باز شده است


نیما
گم‌شدگان

هیچ نظری موجود نیست: