۱۵ مرداد ۱۳۹۰

من به هر جمعیتی نالان شدم
هیچ نظری موجود نیست: