۲۷ مرداد ۱۳۸۹

دخترک و خر
اینجا روستایی ست در دل آلپ. کوه‌های آلپ. کنار قلعه‌ای قدیمی. برای شب جشنی تدارک دیده می شد و نمایشی. نمایش اقتباسی از ژان ژیونو بود. درست اینجا دخترک داشت به خر می‌گفت: امشب حواست را جمع کن، مثل سه شنبه بیست و هفتم.
نمایش آن شب، سه شنبه بیست و هفت ژوئیه هم اجرا شده بود.

هیچ نظری موجود نیست: