۲۸ مرداد ۱۳۸۹

هایکوهای ما

۳ نظر:

farzin گفت...

من رسمن عاشق این پیشی تون شدم اسمش چیه؟

نیشابور گفت...

اسمش گربه، آقا گربه، پیشو و نوگاست. نوگا همان نوقای تبریزی هاست و نام گزِ فرانسه.

نیشابور گفت...

باید البته مینو را هم اضافه کرد که نام عام گربه است در اینجا.