۴ شهریور ۱۳۸۹

ذکر مریم
این عکس را در گورستان روستای لورمَرَن در جنوب فرانسه، همانجا که آلبر کامو در میان اسطوخودوس، خاک است، گرفتم.

هیچ نظری موجود نیست: