۳۰ مرداد ۱۳۸۹

روزنه‌ای به رنگ‌ها
دور بود از سبزه‌زار رنگ‌ها
زورق بستر فراز موج خواب.
پرتویی آیینه را لبریز کرد:
طرح من آلوده شد با آفتاب.

سپهری

هیچ نظری موجود نیست: