۲۹ مرداد ۱۳۸۹

مهمان بازیحالا شما هی ناله و شکایت کنید. همه اش میهمانی ست آن‌جا. همین دیروز پریروز عید نوروز بود و میهمانی. خودم آقای کروبی را دیدم که به میهمانانش شیرینی تعارف می کرد. بعدش یکی رفت زندان و یکی از زندان آمد. بعد ماه حج آمد و حاجی شدند- اگر کسی مانده است که حاجی نشده باشد و باز میهمان‌بازی و بعد رجب آمد و شعبان شد و به نیمه اش باز میهمانی. حالا هم که رمضان است و افطاری و خانه این و آن و میهمانی. اینجا همان یک چهارده ژوئیه بود، سال‌گرد انقلاب فرانسه و جشن ملی که امسال آقای سارکوزی و کارلا خانم تعطیلش کردند. به دلیل بحران.
حالا تصور کنید ایران سکولار بشود، تقویم قمری را رها کند، غیر از نوروزش به کسی خوش نمی گذرد دیگر.
یادم از محرم و صفر نبود و روزهایش.

هیچ نظری موجود نیست: