۱۰ مرداد ۱۳۸۹

ماسای‌هادر فیلم out of africa روبرت رد فورد (دونی) به مریل استریپ (کارن) می‌گوید: ماسای شبیه هیچ کسی نیست، اهلی نمی شود. آن‌ها را در زندان بیاندازی می‌میرند. چرا که در حال حاضر زندگی‌می‌کنند. همین الان. از آینده خبر ندارند. نمی‌دانند که روزی آزاد خواهند شد. خود ر ا اسیر همیشگی می‌دانند. الان همیشه است. به سفیدان محل نمی‌گذارند و همین بر بادشان خواهد داد.

فکر می‌کنم که امید هم کار دست آدم می‌دهد. زندان را تحمل پذیر می‌کند. و چون زندان را تحمل پذیر می کند، اندیشه زندان را تحمل پذیر می‌کند و چون اندیشه زندان را تحمل پذیر می‌کند، زندان را تحمل پذیر می‌کند. مگر نه اینکه هر چیزی از امکان آن به وجود می‌آید؟ پس اگر چیزی هست امکانش در آدمی هست، بوده. کافی ست که امکان چیزی در آدمی نباشد.
شیطانی‌ و حیوانی‌ تا فرشته‌گون و خدا‌گونه، همه اوست. همه در اوست. همه امکان اوست. او.

به یاد زندان و زندانیان دیروز، امروز و فردا

هیچ نظری موجود نیست: