۲۹ تیر ۱۳۸۹

کیارستمیریل‌های آهن
مدفون به زیر برف
قطاری در راه.

des rails de fer
enfouis sous la neige
train en chemin

هیچ نظری موجود نیست: