۳ مرداد ۱۳۸۹

خلاصیهر داستانی بد تمام می‌شود.
به خویش آغازی می‌دهیم، چگونه از اضطراب پایان بگریزیم؟
تنها اندیشه شاعرانه از درد زمان خلاصی دارد.
حضور را برمی‌انگیزد.
بدون پدر و مادر داستانی نیست.
تنها ملاقات دیگری، معمایی و افسون کننده.

از کتاب نام های خاص خدایان
اثر مارک لو بوت
ترجمه نیشابور

در زبان فرانسه داستان و تاریخ هر دو یک کلمه است. تشخیص آن به عهده قاری ست. گاهی هم تشخیصی روا نیست. هر دو یکی ست.
تاریخ همان قصه است و قصه، تاریخ.

۲ نظر:

shvejk گفت...

برای من جالب بود. در آلمانی هم تاریخ و داستان یک واژه هستند : die Geschichte

نیشابور گفت...

بله، در زبان فرانسه histoire است. گاهی H بزرگ نوشته می‌شود تا تاریخ بودنش مشخص باشد.