۲ مرداد ۱۳۸۹

تکبرشعر متکبر است. نمی‌خواهد از آنچه دانش می آموزد چیزی بداند. نمی‌خواهد که دانش و استفاده‌اش از زبان، خدمت اجباری زبان باشد.
خود، چیزی ندانسته، چیزی نمی‌آموزد. شعر از زبان استفاده نمی‌کند. زبان است در درخشش.

از کتاب نام ‌های خاص خدایان
اثر مارک لو بوت
ترجمه نیشابور

هیچ نظری موجود نیست: