۱ مرداد ۱۳۸۹

آه که روز دیر شد
رومی

هیچ نظری موجود نیست: