۱۲ تیر ۱۳۸۹

چه نقش‌ها که ببازد، چه حیله ها که بسازد
به نقش حاضر باشد
زراه جان بگریزد

هیچ نظری موجود نیست: